Eenrichting!

Wat je moet weten ,


Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt. Daarom kijken wij naar wat jij/u nodig heeft en wat voor wensen er zijn. Maar we kijken ook naar wat de wet voor schrijft wat je moet kennen en kunnen. De CBR richtlijn is voor ons dan ook erg belangrijk. Zij hebben de ervaring en de kennis om te zien wat het gemiddeld aantal lessen is wat de gemiddelde leerling heeft op het moment dat ze hun examen met succes afronden.
Hun ervaring en tevens dus ook advies is dat de gemiddelde leerling ongeveer 56 lessen van 60 min. nodig heeft om alle kennis en kunde zich eigen te maken om met goed vertouwen een examen aan te gaan met een goede kans van slagen.
Wij proberen met onze pakketen rekening te houden met iedereen.

Het slagingspercentage wat op de website van het CBR gepubliceerd word is helaas subjectief.

Het is geheel afhankelijk van de werkwijze van de rijschool en die staat niet beschreven, sommige rijscholen sorteren hun leerlingen op kennis en kunde, waardoor je een vertekend beeld krijgt. Een rijschool met een lager slagingspercentage zou misschien wel beter kunnen zijn dan een met een hoog percentage, omdat de eerste rijschool geen voorkeur heeft en bv. ook mensen met faalangst een kans geeft, ondanks het risico dat dit zijn slagingspercentage negatief kan beïnvloeden.
Het is dus verstandig om bij meer dan 1 rijschool een proefles te nemen om op die manier te kunnen bepalen welke rijschool het beste aansluit bij jou verwachting, wensen en gevoel.